Skoči do sadržaja

Na poziv European Training Foundation (ETF), predstavnica AZVO-a sudjelovala je na međunarodnoj konferenciji održanoj u Torinu 23. i 24. studenoga 2011. godine. ETF je agencija Europske unije zadužena za pružanje podrške tranzicijskim zemljama i zemljama u razvoju, u cilju osnaživanja njihovih ljudskih potencijala kroz reformu sustava obrazovanja i usavršavanja te tržišta rada, a u sklopu EU politike vanjskih odnosa.

ETF je u 2010. godini pokrenuo Torino proces čiji je cilj osigurati jasnu, dokumentiranu analizu reforme strukovnog obrazovanja (VET) u svakoj od zemalja partnera. Upravo takva analiza postojećeg stanja, izrađena na temelju prikupljenih podataka, trebala bi poslužiti kao temelj za buduća unapređenja sustava obrazovanja i tržišta rada tih zemalja.

Torinet za cilj ima doprinijeti povećanju utemeljenosti i učinkovitosti razvoja politike strukovnog obrazovanja i osposobljavanju među ETF partnerskim zemljama. Ova ETF-ova inicijativa odgovara na složenost rada temeljenog na dokazima. Torinet daje podršku liderima u strukovnom obrazovanju u svim fazama policy procesa te u različitim tematskim područjima, kako bi mogli donijeti što bolje javne politike.

Više o ovom događaju

Prezentacije