Skoči do sadržaja

Portal Study in Croatia rezultat je međusektorske suradnje između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Agencije za mobilnost i programe Europske unije, Instituta za razvoj obrazovanja te partnerstva s Agencijom za znanost i visoko obrazovanje i Sveučilištem u Zagrebu.

Portal Study in Croatia je pokrenut povodom ovogodišnjeg ulaska Hrvatske u Program za cjeloživotno učenje i program Mladi na djelu Europske komisije, a namijenjen je međunarodnim studentima koji žele doći i studirati u Hrvatskoj. Portal sadrži opsežne informacije o hrvatskom sustavu visokog obrazovanja, postupku prijave na visoka učilišta, administrativnim procedurama za međunarodne studente te studentskom životu i programima razmjene.

U akademskoj godini 2011./2012. visoka učilišta u Hrvatskoj očekuju dolazak više od 500 stranih studenata (uglavnom u okviru programa ERASMUS) što predstavlja oko 0,3% studentske populacije u Hrvatskoj. No, u usporedbi s europskim prosjekom ovaj je broj ipak nizak – udio stranih studenata u ukupnoj studentskoj populaciji Europske unije iznosi 6,7%.

Kako bi se postigao strateški cilj povećanja međunarodne dolazne i odlazne mobilnosti u visokom obrazovanju, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa osnovalo je u lipnju 2009. godine radnu skupinu za uklanjanje prepreka i jačanje međunarodne mobilnosti u sustavu obrazovanja, koja je razvila Akcijski plan za razdoblje 2010-2012 (dostupan ovdje: http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=2497). Portal Study in Croatia je pokrenut kao jedna od mjera akcijskog plana s ciljem predstavljanja mogućnosti studiranja u Hrvatskoj za međunarodne studente.

Portal Study in Croatia je rezultat međusektorske suradnje između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Agencije za mobilnost i programe Europske unije te Instituta za razvoj obrazovanja. Sadržaj portala je izrađen u partnerstvu s Agencijom za znanost i visoko obrazovanje te Sveučilištem u Zagrebu.

Ovaj internetski portal će zajedno s još jednim nedavno pokrenutim nacionalnim internetskim portalom (EURAXESS, www.euraxess.hr), čiji je cilj promicanje i olakšavanje mobilnosti istraživača, doprinijeti uklanjanju prepreka akademskoj mobilnosti prema Hrvatskoj.