Skoči do sadržaja

Predstavnice Nacionalnog ENIC/NARIC ureda sudjelovale su u radu radionice koja se, na temu istraživanja problema vezanih uz kvalifikacije stečene završetkom združenih studija, održala u Haagu 8. i 9. veljače 2012. godine.

Domaćin radionice bila je Akreditacijska agencija Nizozemske i Flandrije (NVAO) zadužena za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju, a radionica je bila namijenjena predstavnicima europskih ENIC i NARIC centara.

Cilj radionice bio je donošenje dokumenta koji će visokim učilištima (i njihovim združenim programima) pružiti smjernice za provođenje najboljih praksi u dodjeljivanju kvalifikacija združenih studija. Pritom ove smjernice ne treba shvaćati kao postavljanje standarda, već je njihova svrha olakšati cjelovito priznavanje diploma združenih studija. To se planira postići pojašnjavanjem očekivanja ENIC i NARIC centara kada je riječ o izgledu i sadržaju diplome i dodatne isprave o studiju. Očekivanja se pritom, dakako, tiču i konzorcija koji izvodi združeni studijski program, kao i samog studijskog programa.

Uža suradnja među agencijama za osiguravanje kvalitete i tijela za priznavanje temeljna je karakteristika funkcionalnog  Europskog prostora visokog obrazovanja (EHEA), što Europski konzorcij za akreditaciju u visokom obrazovanju (ECA) naglašava od svog osnutka, 2003. godine.

ENIC i NARIC centri iz zemalja partnerica sudjeluju na svim sastancima različitih projekata ECA-e. Članice ECA-e i njihovi ENIC i NARIC centri 2005. godine su potpisali „Zajedničku deklaraciju o automatskom priznavanju kvalifikacija“, tzv. Vienna Sententia. Ova deklaracija jasno naglašava važnost povezivanja osiguravanja kvalitete i priznavanja.

U duhu ove uspješne i dugotrajne suradnje, ECA je uvrstila pitanje priznavanja u sve svoje aktivnosti. Ovaj dokument je izrađen u sklopu zajedničkog poduhvata: projekta JOQAR, što je kratica za  Joint programmes: quality assurance and recognition of degrees awarded – Združeni programi: osiguravanje kvalitete i priznavanje dodijeljenih diploma. Projekt JOQAR teži olakšati organizaciju Erasmus Mundus programa (i združenih programa općenito), pri čemu je težište stavljeno na vanjsko osiguravanje kvalitete i akreditaciju takvih programa te priznavanje inozemnih kvalifikacija stečenih završetkom takvih programa. Partneri na projektu su stoga agencije za osiguravanje kvalitete, odnosno akreditaciju i ENIC i NARIC centri.