Skoči do sadržaja

Hrvatska stručna skupina za Bolonjski proces u petak, 16. ožujka 2012. godine na Sveučilištu u Zagrebu održava okrugli stol u trajanju od 10 do 15 sati.

Događaj se organizira u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe Europske unije. Tijekom okruglog stola razgovarat će se o provedbi kolaborativnih doktorskih programa i načinima poticanja suradnje sveučilišta i gospodarstva u doktorskoj izobrazbi. Kolaborativni doktorski programi nastaju u suradnji sveučilišta i vanjskih partnera (iz gospodarstva, državnih tijela, nevladinih udruga ili istraživačkih instituta), u svrhu kvalitetnijeg doprinosa društvu te pronalaženja novih izvora financiranja istraživanja na doktorskoj razini.
Ovo je druga u nizu aktivnosti Hrvatske stručne skupine za Bolonjski proces, koja je osnovana s ciljem podupiranja i poboljšanja provedbe Bolonjskog procesa u Republici Hrvatskoj, odnosno informiranja javnosti o inicijativama i programima Europske unije u području visokog obrazovanja. Poticanje i vođenje nacionalnog dijaloga o provedbi tema vezanih uz Bolonjski proces, poput cjeloživotnog učenja, mobilnosti studenata, kvalitete i fleksibilnosti studija, također je jedna od zadaća Stručne skupine.

Svi zainteresirani za temu Okruglog stola svoje sudjelovanje mogu prijaviti na stranici: http://doktorski.unizg.hr/dokt/okrugli_stol.
Hrvatska stručna skupina za Bolonjski proces osnovana je 2011. godine. Aktivnosti članova Stručne skupine obuhvaćaju, između ostalog, i sljedeće: organizaciju konferencija, okruglih stolova, seminara, radionica i drugih događanja o provedbi Bolonjskog procesa u Hrvatskoj; savjetovanje visokih učilišta o reformi visokog obrazovanja; pomoć pri formiranju politike visokog obrazovanja; ostale promotivne aktivnosti te sudjelovanje na konferencijama i stručnim usavršavanjima na razini Europske unije. Rad Hrvatske stručne skupine za Bolonjski proces velikim dijelom financira se sredstvima projekta Europske komisije za Nacionalne timove bolonjskih stručnjaka, u okviru Programa za cjeloživotno učenje 2011. – 2013. Mandat članova Stručne skupine traje od srpnja 2011. godine do prosinca 2013. godine.

Podršku radu Hrvatske stručne skupine za Bolonjski proces, koja broji 9 članova, pruža Agencija za mobilnost i programe Europske unije, a rad njezinih članova koordinira se i s Agencijom za znanost i visoko obrazovanje te s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta.
Članovi Hrvatske stručne skupine za Bolonjski proces su: Iva Biondić, prof. dr. sc. Blaženka Divjak, prof. dr. sc. Mile Dželalija, Zoran Knežević, prof. dr. sc. Melita Kovačević, Miljenka Kuhar, prof. dr. sc. Leonardo Marušić, prof. dr. sc. Žarko Nožica, prof. dr. sc. Ivan Padjen.