Skoči do sadržaja

Na mrežnim stranicama Odjela za financiranje i ugovaranje EU-programa (DEFCO),  Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, objavljena je obavijest o listi kandidata, odnosno ponuđača u užem izboru (Shortlist Notice) za projekt Razvoj Nacionalnog informacijskog sustava za visoko obrazovanje i znanost – NISVOZ (Development of National Information System for Science and Higher Education), EuropeAid/131183/C/SER/HR, koji će se provoditi u okviru IV. komponente IPA programa Europske unije („Razvoj ljudskih potencijala“).

NISVOZ će obuhvatiti znatno veći broj parametara za generiranje analiza i statistika iz područja visokog obrazovanja i znanosti, a koje su u ovom trenutku nedostatne za donošenje odluka koje se temelje na preciznim informacijama u ovom polju. NISVOZ će biti put prema usklađivanju odluka i preporuka koje donose različita tijela u sustavu te njihovoj transparentnosti i utemeljenosti na realno postavljenim normama i standardima te objektivnim kriterijima i ocjenama. Sustav bi uključivao aplikacije za upravljanje poslovnim procesima na svim razinama na kojima se donose strateške ili operativne odluke koje se tiču funkcionalnosti sustava visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti te uvjeta za kvalitetno funkcioniranje sustava i njegovih dijelova.

Više informacija o listi kandidata u užem izboru za navedeni projekt dostupno je putem sljedećeg linka:  http://www.asoo.hr/UserDocsImages/DEFCO/short_notice.pdf

Također, obavijest se može pronaći i na mrežnoj stranici Operativne strukture za IV. komponentu IPA programa na linku: http://www.ljudskipotencijali.hr/Nacionalni-informacijski-sustav-za-visoko-obrazovanje-i-znanost.html