Skoči do sadržaja

Predsjednik Upravnog odbora Europske udruge za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (European Association for Quality Assurance in Higher Education – ENQA) i ravnatelj Austrijske agencije za osiguravanje kvalitete i akreditaciju (Agency for Quality Assurance and Accreditation Austria – AQA), dr. Achim Hopbach posjetio je dana 17. prosinca 2012. godine Agenciju za znanost i visoko obrazovanje (AZVO).

Dr. Hopbach je posjetio AZVO s ciljem razmjene informacija o aktualnim temama vezanima uz osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti, kako u europskom kontekstu, tako i na razini nacionalnih agencija za osiguravanje kvalitete.

Na početku rasprave dr. Hopbach je istaknuo da je AZVO prva agencija u ovoj regiji koja je postala punopravnom članicom ENQA-e te jedina koja je uvrštena u Europski registar agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (EQAR), što je ocijenio izuzetno uspješnim. Također, dr. Hopbach se pohvalno izrazio o organizacijskoj strukturi AZVO-a, naglasivši bitnom činjenicu da je Nacionalni ENIC/NARIC ured za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija integralni dio agencije, budući da su ta dva segmenta – osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju i priznavanje visokoškolskih kvalifikacija – neodvojiva kada govorimo o tzv. “bolonjskom trokutu”. Naposljetku, dr. Hopbach je pokazao izrazito zadovoljstvo neovisnim statusom koji Agencija ima u sustavu visokog obrazovanja i znanosti u Republici Hrvatskoj – Agencija sve svoje stručne odluke donosi autonomno, bez, primjerice, političkih i drugih vanjskih utjecaja.

Ocjenjujući područje visokog obrazovanja izrazito dinamičnim, Dr. Hopbach je govorio o nužnoj reviziji dokumenta Standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG), koja će biti provedena putem projekta “Mapping the implementation and application of ESG in internal and external quality assurance”.

Na sastanku je bilo riječi i o poteškoćama na koje agencije za osiguravanje kvalitete nailaze prilikom akreditacije združenih studija, pri čemu je dr. Hopbach naglasio važnost političke, odnosno pravne potpore, kako bi se preprekama (prvenstveno misleći na nacionalne propise koji vrlo često otežavaju uspješne ishode ovakvih akreditacija), pristupilo na fleksibilniji način.

Riječi je također bilo o standardima i kriterijima za akreditaciju studijskih programa koja se izvode na daljinu (e-learning), zajedničkoj elektronskoj bazi recenzenata koja bi bila dostupna agencijama članicama ENQA-e, osiguravanju kvalitete doktorskih studija, privatnim sveučilištima, budućim izazovima s kojima će se agencije za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju susretati te daljnjim prioritetima ENQA-e.

Pored ravnateljice AZVO-a prof. dr. sc. Jasmine Havranek te predstavnika AZVO-a, sastanku su prisustvovale i prof. dr. sc. Vlasta Vizek Vidović, predsjednica Akreditacijskog savjeta AZVO-a te njezina zamjenica prof. dr. sc. Renata Mažuran.

Prezentacija dr. Achima Hopbacha

F_1
F_2
F_3