Skoči do sadržaja

Europska federacija Nacionalnih Inženjerskih Udruga (FEANI) je organizacija inženjera koja okuplja nacionalne inženjerske udruge iz 32 europske zemlje. FEANI predstavlja interese preko 3.5 milijuna inženjera u Europi i teži ujedinjenom stavu inženjerske profesije u Europi kroz utvrđivanje i dodatno razvijanje profesionalnog identiteta inženjera. Putem svojih aktivnosti i usluga, a posebno EUR ING projekta, FEANI nastoji olakšati međusobno prepoznavanje inženjerskih kvalifikacija u Europi i ojačati položaj, ulogu i odgovornost inženjera u zajednici i društvu.

Tema sastanka održanog u Agenciji za znanost i visoko obrazovanje je bila postupak akreditacije inženjerskih studijskih programa i sustav osiguravanja kvalitete u Hrvatskoj. Za proces međunarodnog priznavanja profesionalnih kvalifikacija važno je napomenuti da je Agencija za znanost i visoko obrazovanje punopravna članice ENQA-e, krovne institucije čija je zadaća briga o kvaliteti visokog obrazovanja EU.

Postupak akreditacije inženjerskih studijskih programa koji provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje jedan je od ključnih aspekata koji svjedoči o kvaliteti i pravovaljanosti utvrđivanja kvalifikacija što je onda temelj za njihovu usporedivost. U okviru učlanjenja HIS-a (Hrvatskog inženjerskog Saveza) u FEANI (Europsku Federaciju Nacionalnih Inženjerskih Udruga) pristupilo se EUR ING projektu koji će olakšati priznavanje inženjerskih kvalifikacija između zemalja članica EU i time doprinositi promicanju inženjerske struke, kao i mobilnosti inženjera na tržištu rada. FEANI INDEX će se dopunjavati nacionalnim studijskim programima odobrenim od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a prioritet će biti oni iz kojih područja dolazi najveći broj zahtjeva za izdavanjem inženjerskih iskaznica.

j
Zbog potrebe za stalnim promjenama lokacije i fleksibilnosti u međunarodnoj razmjeni i dostupnosti inženjera, mobilnost je za inženjere izuzetno važna. Inženjerima i poslodavcima potreban je sustav koji jasno dokazuje usporedive obrazovne profile čije je prepoznavanje utemeljeno na međunarodnim standardima i jednostavno za upotrebu.

Hrvatski Inženjerski Savez bi na taj način kroz FEANI INDEX nastojao omogućiti lakše zapošljavanje na europskom tržištu rada studentima sa inženjerskom kvalifikacijom koji su završili akreditirane inženjerske studijske programe u RH.