Skoči do sadržaja

U sklopu supredsjedanja Republike Hrvatske Bolonjskim procesom te povodom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, 9. i 10. svibnja na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu održana je 23. godišnja konferencija organizacije EURASHE (European Association of Higher Education Institutions) pod nazivom “Higher Education – Making the Knowledge Triangle Work”.

Konferencija je održana pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike prof. dr. sc. Ive Josipovića, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, ministra dr. sc. Željka Jovanovića te Agencije za znanost i visoko obrazovanje, ravnateljice prof. dr. sc. Jasmine Havranek.

EURASHE je europsko, neprofitno, međunarodno udruženje visokih učilišta koja izvode stručno orijentirane studijske programe sa sjedištem u Briselu i predstavlja oko 1400 visokih učilišta iz 40-tak zemalja. Na konferenciji održanoj u Splitu okupilo se 150 stručnjaka u visokom obrazovanju iz cijele Europe i šire.

EURASHE kao glas stručnog visokog obrazovanja u bolonjskom procesu ovom konferencijom nastojao je povezati obrazovanje, inovacije i zapošljavanje u trokut znanja u kojem profesionalno orijentirani programi igraju važnu ulogu.

Sve informacije o održanoj konferenciji te materijale i fotografije možete pronaći na sljedećem linku http://eurashe.eu/conferences-and-events/eurashe-annual-conferences/split-2013/#pics

EURASHE AC Split 130509-10 48 EURASHE 2