Skoči do sadržaja

U novom priopćenju za javnost, dr. Judith Eaton, predsjednica američkog Vijeća za akreditaciju u visokom obrazovanju (Council for Higher Education Accreditation – CHEA), koja je nedavno posjetila AZVO, postavlja pitanje je li akreditaciji u SAD-u potreban novi početak.
Problemi s kojima se susreću u tom procesu slični su svuda u svijetu: kako osigurati da visoka učilišta budu odgovorna bez zadiranja u financijsku i znanstvenu autonomiju? Je li moguće pripremiti studente za tržište rada i istovremeno im pružiti cjelovito, opće obrazovanje?  Više pročitajte u engleskoj verziji priopćenja.