Skoči do sadržaja

Na Sveučilištu u Gothenburgu u Švedskoj je u razdoblju od 21. do 23. studenoga 2013 g. održan godišnji EQAF Forum (European Quality Assurance Forum) u čijoj su organizaciji sudjelovale europske ENQA, ESU, EUA i EURASHE organizacije, a na kojemu su se okupili predstavnici visokih učilišta, studenata i agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju.

Program Foruma sastojao se od tri plenarna dijela s temama kvalitete u visokom obrazovanju, internacionalizacije visokog obrazovanja i uključenosti dionika u postupke osiguravanja kvalitete te od niza paralelnih radionica među kojima je najveći interes iskazan za radionice koje su se bavile temama revizije ESG-a, unaprjeđenja kvalitete završnih izvješća vrednovanja i međusobnog priznavanja akreditacijskih odluka. Više o samom skupu možete pročitati putem mrežne stranice http://www.eua.be/eqaf-gothenburg.aspx