Skoči do sadržaja

Hrvatski zavod za zapošljavanje i ove je godine, sukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske o praćenju, analizi i predviđanju potreba tržišta rada za pojedinim zvanjima, izradio preporuke za obrazovnu upisnu politiku koju možete naći ovdje.