Skoči do sadržaja

Konzultanstska kuća McKinsey & Company objavila je u siječnju istraživanje o problemima s kojima se suočavaju mladi na prijelazu iz obrazovanja na tržište rada.

Nezaposlenost mladih jedan je od gorućih problema na razini Europske unije, ali i na razini pojedinačnih država članica.

U Europi je nezaposleno 5,6 milijuna mladih, a više od polovice nezaposlenih radno mjesto ne može pronaći. Nasuprot tome, poduzeća diljem Europe suočavaju se s problemom regrutiranja radne snage s odgovarajućim znanjima i vještinama.

Je li broj nezaposlenih mladih osoba u Europi rezultat manjka slobodnih radnih mjesta, nedostatka adekvatnih vještina ili je riječ o manjku međusobne koordinacije? Koje su prepreke s kojima se mladi suočavaju na prijelazu iz sustava obrazovanja na tržište rada? Koje su grupe mladih i poslodavaca najugroženije?

Kako bi se odgovorilo na ta pitanja, konzultantska kuća McKinsey provela je istraživanje koje je obuhvatilo 5 300 mladih, 2 600 poslodavaca i 700 postsekundarnih obrazovnih institucija u osam država: Francuskoj, Njemačkoj, Grčkoj, Italiji, Portugalu, Španjolskoj, Švedskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu.

Istraživanje je pokazalo da se broj osoba koje traže posao povećava, dok poslodavci sve teže pronalaze zaposlenike s traženim osobinama. Jedan od razloga je međusobno nerazumijevanje poslodavaca, obrazovnih institucija i mladih ljudi (74% obrazovnih institucija je uvjereno da su polaznici po završetku školovanja pripremljeni za tržište rada, dok se s time složilo samo 38% mladih i 35% poduzeća).

Istraživalo se koju razinu potpore su mladi dobili na putu od obrazovanja do zapošljavanja te u kojoj su mjeri sami nastojali razviti vještine koje će ih učiniti konkurentnijima na tržištu rada. Rezultati pokazuju da je samo 10% onih čija je tranzicija iz obrazovanja na posao bila uspješna (dobro obrazovani i usmjereni na izgradnju radnih i vještina). Kada je o poslodavcima riječ, manje od polovice ih je zadovoljno vještinama i znanjima svojih zaposlenika.

Potrebno je raditi na unapređenju prijelaza iz obrazovanja na tržište rada: učiniti obrazovanje pristupačnijim i dostupnijim, izgraditi strukture potpore sudionicima procesa obrazovanja i zapošljavanja, uključiti Europsku uniju u procese pružanja informacija, mobilnosti i razmjene dobre prakse među različitim državama.

Sažetak i poveznica na tekst dostupni su na linku: http://www.mckinsey.com/insights/social_sector/converting_education_to_employment_in_europe.