Skoči do sadržaja

Godišnja konferencija američkog Vijeća za akreditaciju u visokom obrazovanju (CHEA – Council for Higher Education Accreditation), održana je krajem siječnja u Washingtonu. Na konferenciji je sudjelovala i ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje, prof. dr. sc. Jasmina Havranek, a raspravljalo se o izazovima osiguranja kvalitete u sustavu visokog obrazovanja.

Bila je to prilika da se potakne konstruktivna rasprava o prilagodbi visokog obrazovanja potrebama građana 21. stoljeća. Naglašeno kako je potrebno puno više učiniti da bi se osigurala transparentnost koja predstavlja samu srž postupaka vrednovanja.

Postavljeno je i pitanje jamči li trenutni sustav akreditacije kvalitetu obrazovanja u visokoškolskim obrazovnim institucijama.

Mnogi građani SAD-a, ali i šire, skeptični su prema akademskom stupnju koji stječu po završetku obrazovanja. Taj skepticizam podrazumijeva i pitanja o kvaliteti. Stoga se na konferenciji raspravljalo i o podizanju svijesti građana o značaju akreditacije, a spomenuto je bilo kako javnost nije dovoljno upoznata sa značenjem sankcija koje visokoškolske institucije mogu dobiti.

Raspravljalo se i o mogućoj reformi samog sustava reakreditacije u SAD-u te o racionalizaciji troškova.