Skoči do sadržaja

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvorilo je javnu raspravu o Nacrtu Pravilnika o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.

Pravilnik o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira proizlazi iz Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (Narodne novine, 22/2013.). Ovim pravilnikom uređuju se sadržaj i način vođenja Registra Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (uključujući  podnošenje zahtjeva za upis u Registar, sadržaj i oblik obrazaca za podnošenje zahtjeva, vrednovanje zahtjeva i postupke upisa u Registar), nazivi sektora te nazivi, odabir članova i opis poslova sektorskih vijeća te unutarnji i vanjski sustav osiguravanja kvalitete primjene Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira. 

Uspostavom Registra započinje provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira budući da će kvalifikacije koje zadovolje kriterije za ulazak u Registar biti prepoznate kao kvalitetne i relevantne za društvo i tržište rada.

Pozivamo Vas da se pridružite javnoj raspravi koja je otvorena do 28. veljače 2014. godine.

Nacrt Pravilnika o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, kao i obrazac sudjelovanja u internetskom savjetovanju potražite na:

http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=12981&sec=1933

ili na: 

http://www.kvalifikacije.hr/otvorena-javna-rasprava-o-nacrtu-pravilnika-o-regi 

Komentari i prijedlozi se mogu dostaviti putem obrasca sudjelovanja u savjetovanju te uputiti isključivo na adresu elektroničke pošte: javnarasprava-hko@mzos.hr. Primjedbe koje neće biti dostavljene na priloženom obrascu, neće se razmatrati.

Nakon završetka procesa savjetovanja pristigli komentari i prijedlozi bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva. 

Za dodatne upite o postupku savjetovanja možete se obratiti na adresu elektroničke pošte: javnarasprava-hko@mzos.hr.