Skoči do sadržaja

Na poziv prof. dr. sc. Jasmine Havranek, ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje, profesori sa Sveučilišta Meiji Gakuin u Japanu – Yoshii Atsushi, Keiko Tanaka i prof. Kanda, boravit će u studijskom posjetu Zagrebu od 5. do 9. ožujka 2014. godine.

Ovaj studijski posjet nastavak je suradnje sa Sveučilištem Meiji Gakuin započete u listopadu 2013. godine, kada je profesorica Jasmina Havranek, na poziv predsjednika Meiji Gakuin Sveučilišta u Tokyu, gospodina Hiroyoshija Udonoja, boravila u Japanu gdje je održala i predavanje.

Svrha ovog posjeta je početak suradnje Sveučilišta Meiji Gakuin sa sveučilištima iz Hrvatske pa će o spomenutoj tematici biti riječi prilikom posjeta AZVO-u.

Naime, Meiji Gakuin zainteresiran je za uspostavljenje formalnog partnerskog odnosa te programa razmjene s hrvatskim sveučilištima.

Moguću suradnju vide s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu (Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije), Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu te Sveučilištem u Dubrovniku. Programi u kojima bi Sveučilište Meiji Gakuin ponudilo razmjenu odnosi se na međunarodne studije (http://fis.meijigakuin.ac.jp/ks-e/) te globalne i transkulturne studije (http://fis.meijigakuin.ac.jp/gts/en/).

Ovo Sveučilište s dugom tradicijom, surađuje na programima razmjene sa sveučilištima iz cijelog svijeta, kao što su sveučilišta u Hamburgu, Maastrichtu, Kaliforniji, francuski Institut d’Etudes Politiques te druga europska sveučilišta.

Više o spomenutim programima razmjene pročitajte na http://fis.meijigakuin.ac.jp/uc/.