Skoči do sadržaja

Zajednica sveučilišta zemalja Commonwealtha pokrenula je kampanju pod nazivom „Svijet nakon 2015. – je li visoko obrazovanje spremno?“ s ciljem osvještavanja izazova s kojima će se društvo suočiti u razdoblju nakon 2015. godine te uključivanja članova akademske zajednice u raspravu o tim pitanjima i načinima njihova prevladavanja.

Kako bi prepoznali neke od najvećih svjetskih razvojnih izazova, Ujedinjeni su narodi još 2000.-e godine definirali osam specifičnih, mjerljivih, vremenski ograničenih ciljeva, poznatih pod nazivom Milenijski ciljevi razvoja (MDGs). Namjera inicijative bila je zajedničkim radom – vladinih i nevladinih organizacija te civilnog društva diljem svijeta ostvariti određeni napredak u razdoblju do 2015. godine, u pitanjima kao što su borba protiv siromaštva, neravnopravnosti spolova, polarizacije bogatih i siromašnih, osiguranja adekvatne zdravstvene skrbi, obrazovanja i sl.

Sve članice UN-a angažirane su u realizaciji tih ciljeva do kraja 2015., a početkom sljedeće godine definirat će se novi globalni pristup poboljšanju životnih uvjeta. S obzirom na značajnu ulogu visokog obrazovanja, postavlja se pitanje – na koji se način sveučilišta mogu uključiti i dati svoj doprinos ostvarenju tih ciljeva?

Kampanja „Svijet nakon 2015. – je li visoko obrazovanje spremno?“pokrenuta je upravo s ciljem osvjetljavanja izazova s kojima se društvo suočava na pragu 2015. godine, uključivanja članova akademske zajednice u raspravu o tim pitanjima, ta pronalaženje načina za njihovo prevladavanje.

U okviru ovoga projekta tražit će se odgovori na pitanje kako sveučilišta mogu utjecati na razvoj zemlje, koji su to razvojni procesi koji utječu na sveučilišta, na koji način sveučilišta prepoznaju lokalne, nacionalne i međunarodne razvojne probleme i kako doprinose njihovu rješavanju?

U sljedećem razdoblju, sustav visokog obrazovanja suočavat će se sa sve zahtjevnijim očekivanjima, pa se postavlja pitanje koje strategije, resurse, vještine i infrastrukturu sveučilišta trebaju razviti kako bi mogla odgovoriti na te izazove te s kojim organizacijama i institucijama sveučilišta trebaju surađivati, na koji način komuniciraju s javnostima i jačaju svoju ulogu u zajednici.

Kampanju, kojoj je cilj uključiti akademsku zajednicu u raspravu o navedenim pitanjima, pokrenula je Zajednica sveučilišta zemalja Commonwealtha, prva međunarodna mreža sveučilišta utemeljena 1913. koja danas broji više od 500 institucija članica.

the world beyond 2015