Skoči do sadržaja

Grupa E4, koju čine Europska udruga za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA), Europska studentska unija (ESU), Europska udruga sveučilišta (EUA), Europska udruga institucija u visokom obrazovanju (EURASHE), u suradnji s organizacijom Međunarodno obrazovanje, Businesseurope i Europskim registrom agencija za osiguravanje kvalitete (EQAR) objavili su sredinom ožujka zajednički prijedlog za izmjenu „Standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja“ (ESG).

ESG su usvojeni 2005. godine, kao referentni dokument za institucije i organizacije koje se bave postupcima unutarnjeg i vanjskog osiguravanja kvalitete sustava visokog obrazovanja. Ovi Standardi doprinose zajedničkom razumijevanju osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja na razini Europe.

Od 2005., ostvaren je značajan napredak u postupcima osiguravanja kvalitete ali i u drugim aspektima Bolonjskog procesa – kao što su kvalifikacijski okviri, priznavanje inozemnih kvalifikacija i slično. S obzirom na to, članice Grupe E4, u suradnji s drugim organizacijama, pozvane su da pripreme prijedlog za izmjenu ESG standarda kako bi se poboljšala njihova jasnoća, primjenjivost, korisnost i doseg te izbjegle moguće različite interpretacije.

Prijedlog izmjena „Standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja“ reflektira promjene koje su se dogodile u Europskom prostoru visokog obrazovanja i donosi smjernice za buduće razdoblje.

O prijedlogu će uslijediti daljnja rasprava, a očekuje se da će biti usvojen najkasnije do 2015. godine.