Skoči do sadržaja

Objavljen je prvi europski „Pregled mobilnosti“ koji donosi podatke o javnim sustavima potpore u cilju promicanja studiranja i osposobljavanja u inozemstvu.

Obuhvaća svih 28 država članica EU te Island, Norvešku, Lihtenštajn i Tursku, a izradila ga je mreža nacionalnih jedinica Eurydice koju koordinira Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu u suradnji s Europskom komisijom i skupinom stručnjaka iz država članica.

U ovom se Pregledu težište stavlja na pet ključnih čimbenika koji utječu na motiviranost i sposobnost mladih za studiranje i osposobljavanje u inozemstvu, a to su: informacije i upute o mogućnostima mobilnosti, znanje stranih jezika, prenosivost studentskih potpora, priznavanje studija u inozemstvu te potpora studentima u nepovoljnom položaju.

Navedeni čimbenici variraju među državama članicama. Tako države poput Njemačke, Belgije, Španjolske, Francuske i Italije imaju najjače strukture za pružanje informacija i uputa o mogućnostima za mobilnost dok su te strukture najslabije razvijene u Bugarskoj, Grčkoj, Sloveniji i na Cipru.

Studentske stipendije i krediti prenosivi su na nizozemskom i njemačkom govornom području Belgije, na Cipru, u Luksemburgu, Sloveniji, Finskoj i Švedskoj. Nasuprot tome, sustavi financijske potpore za studente najrestriktivniji su na francuskom govornom području Belgije, u Bugarskoj, Češkoj Republici, Grčkoj, Hrvatskoj, Litvi, Rumunjskoj i Slovačkoj.

Najveća se važnost učenju stranih jezika u školama pridaje na Cipru, u Luksemburgu i na njemačkom govornom području Belgije. Obavezno učenje stranih jezika u školama ne postoji u Irskoj te unutar Ujedinjene Kraljevine, u Škotskoj.

Vezano uz čimbenik praćenja uporabe europskih mehanizama kojima se studentima omogućuje da im se studiji priznaju u inozemstvu, u većini se zemalja tome pitanju posvećuje razmjerno mala pozornost.

Kada je riječ o potpori studentima u nepovoljnom položaju, nizozemsko govorno područje Belgije, Njemačka, Italija i Austrija ističu se razvijenim sustavom financijske potpore studentima u nepovoljnom položaju koji žele studirati ili osposobljavati se u inozemstvu.

Pregled mobilnosti EU-a je prvi pregled čimbenika obuhvaćenih u Preporuci Vijeća iz 2011. godine o mobilnosti u svrhu učenja te će predstavljati osnovu za buduće zajedničko praćenje na razini EU-a, a sljedeće je ažuriranje predviđeno za 2015. godinu.