Skoči do sadržaja

Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje održao je edukaciju za koordinatore visokih učilišta vezano uz prijave za upis na studijske programe putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU).

Edukacija je, krajem ožujka, održana u Osijeku, a u prvoj polovini travnja i u Rijeci, Splitu te Zagrebu.

Tijekom edukacije, NISpVU koordinatori su upoznati s potrebnim informacijama i datumima u postupku prijava na visoka učilišta u akademskoj godini 2014./2015., kao i o aktivnostima koordinatora u sklopu ljetnog i jesenskog upisnog roka.