Skoči do sadržaja

U utorak, 6. svibnja, u Slobodnoj Dalmaciji, objavljen je tekst pod naslovom „Dao im dopusnicu za rad mjesec dana nakon što je postao ministar“. S obzirom da je u tekstu navedeno kako je Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) sudjelovala u postupku inicijalne akreditacije za obavljanje znanstvene djelatnosti „Thalassotherapia Opatije – Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma“, u cilju točnog i potpunog informiranja javnosti, AZVO iznosi opis tijeka postupka inicijalne akreditacije u navedenom slučaju.

Thalassotherapia Opatija je uputila Zahtjev za inicijalnom akreditacijom za obavljanje znanstvene djelatnosti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) 12. siječnja 2012. godine. Navedeni Zahtjev, MZOS je proslijedio AZVO-u, koji ga je zaprimio 18. siječnja 2012. godine.

Po zaprimljenom Zahtjevu, Akreditacijski je savjet imenovao neovisno tročlano stručno povjerenstvo. Naglašavamo kako su članovi stručnog povjerenstva birani prema kriteriju izvrsnosti, a sama institucija, kao i u svakom postupku vrednovanja, imala je mogućnost očitovati se na sastav povjerenstva. Članovi povjerenstva obvezni su potpisati Izjavu o povjerljivosti i nepostojanju sukoba interesa.

Tijekom posjeta instituciji 30. svibnja 2012. godine, neovisno stručno povjerenstvo provjerilo je zadovoljava li Thalassotherapia Opatija nužne uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i  sadržaju dopusnice (NN 83/2010).

Na temelju obavljenog postupka, 11. listopada 2012. godine, stručno povjerenstvo dostavilo je AZVO-u Izvješće stručnog povjerenstva u postupku inicijalne akreditacije za obavljanje znanstvene djelatnosti. Na temelju Izvješća, Akreditacijski savjet AZVO-a donio je neovisno mišljenje koje je podloga za akreditacijsku preporuku koju donosi AZVO i dostavlja je MZOS-u.

Akreditacijska preporuka AZVO-a, kojom se preporučuje izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti Thalassotherapia Opatiji, upućena je MZOS-u  21. siječnja 2013. godine.

Sukladno Zakonu o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09), Pravilniku o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice (NN 83/10), Zakonu o općem upravnom postupku (NN 47/09) i pozitivne akreditacijske preporuke AZVO-a, ministar znanosti, obrazovanja i sporta izdao je Dopusnicu za obavljanje znanstvene djelatnosti 29. siječnja 2013. godine.
Rješenje o upisu u Upisnik znanstvenih organizacija Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Thalassotherapia Opatije – Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma, MZOS je donio 19. veljače 2013. godine.

AZVO je proveo postupak inicijalne akreditacije za obavljanje znanstvene djelatnosti Thalassotherapia Opatija, kao i ostale postupke inicijalne akreditacije, neovisno i u skladu sa Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) i Pravilnikom o sadržaju dopusnice, te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskih programa i reakreditaciju visokih učilišta (NN 83/10).

Kao agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti, osnovana po uzoru na prakse zemalja Europske unije, u postupcima vrednovanja koje provodi te u svakodnevnoj praksi, AZVO djeluje neovisno, u skladu sa zakonima Republike Hrvatske i međunarodnim standardima.