Skoči do sadržaja

U organizaciji Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) u Zagrebu će se u petak, 9. svibnja 2014. godine, održati sastanak Radne skupine za internacionalizaciju visokog obrazovanja Europskog konzorcija za akreditaciju (European Consortium for Accreditation – ECA) čiji je Agencija član.

Ovaj sastanak predstavnika europskih agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju namijenjen je projektnoj suradnji, međusobnom priznavanju akreditacijskih postupaka i razmjeni dobrih praksi.

Agenciju će, uoči spomenutog sastanka, u četvrtak, 8. svibnja 2014. godine, posjetiti i predstavnici Nizozemske agencije za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (The Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders – NVAO) kako bi se pobliže upoznali s radom AZVO-a i aktivnostima koje provodi. Tom će prilikom predstavnici NVAO-a iznijeti i svoja iskustva vezana uz reformu akreditacijskih praksi s ciljem osiguravanja kvalitete ishoda učenja koje postižu.