Skoči do sadržaja

Potaknuti medijskim izvještajima u kojima se na pogrešan i često senzacionalistički način tumače postupci i ishodi vanjskog vrednovanja u visokom obrazovanju i znanosti koje provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), smatramo važnim javnosti pružiti precizne informacije.

Svi podaci o djelatnosti Agencije, ustrojstvu, provedenim aktivnostima i planovima u sljedećem razdoblju javni i dostupni na mrežnim stranicama www.azvo.hr. Isto tako, sva izvješća stručnih povjerenstava, akreditacijske preporuke i očitovanja također se nalaze u elektroničkom obliku na mrežnim stranicama. Stoga je neprihvatljiv senzacionalistički napis koji se ovih dana pojavio u medijima o tome da se potencijalno radi o „tajnoj“ analizi. Naime, u skladu s Europskim standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju, AZVO je dužan objavljivati izvješća vrednovanja budući da ona, između ostalog, služe i za informiranje javnosti.

AZVO provodi različite postupke vrednovanja, a najveći je naglasak na reakreditaciji visokih učilišta i znanstvenih organizacija koja svakih pet godina prolaze kroz taj postupak.

Postupak vrednovanja u znanosti i visokom obrazovanju je usklađen s Europskim standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju i obuhvaća sljedeće faze: izrada samoevaluacije visokog učilišta, posjet stručnog povjerenstva visokom učilištu, izrada završnog izvješća povjerenstva, donošenje mišljenja o završnim izvješćima povjerenstva od strane Akreditacijskog savjeta AZVO-a i donošenje akreditacijske preporuke te naknadno praćenje.

Naglašavamo da su postupci vanjskog vrednovanja usmjereni na osiguravanje i poboljšanje kvalitete svake individualne institucije i nemaju za cilj usporedbu na temelju ocjena niti njihovo eventualno klasificiranje na kvalitetne, odnosno nekvalitetne, kako se ovih dana moglo pročitati u tiskovinama. Takvo pojednostavljeno tumačenje ne daje javnosti točnu informaciju i šteti samim vrednovanim institucijama, kao i cijelom sustavu znanosti i visokog obrazovanja. Ocjena kvalitete neodvojiva je od samog izvješća stručnog povjerenstva i stoga je ne treba promatrati izdvojeno. No ističemo kako su ključni dio svakog izvješća – preporuke za unapređenje kvalitete rada vrednovane institucije.

Postupci vrednovanja koje provodi AZVO doprinose unapređenju i kvaliteti samih vrednovanih institucija, sustava znanosti i visokog obrazovanja u cjelini te doprinose reputaciji Republike Hrvatske u europskom okruženju.

Priopćenje za medije u cijelosti možete preuzeti ovdje.