Skoči do sadržaja

Europska komisija objavila je, u okviru mreže Eurydice (Europska mreža za praćenje i analizu sustava obrazovanja u Europi), izvješće pod nazivom „Modernizacija visokog obrazovanja u Europi: dostupnost, stopa zadržavanja i mogućnosti zapošljavanja“.

Ovo je drugo izvješće koje se bavi razvojem modernizacijske agende za visoko obrazovanje u Europi, koje se nastavlja na izvješće iz 2011. Istražuje politike i prakse povezane s iskustvom studenata uključenih u visoko obrazovanje kroz tri stadija: pristup visokom obrazovanju, napredak i tranzicija iz sustava visokog obrazovanja na tržište rada.

Istraživanjem su obuhvaćene države članice EU-a (osim Luksemburga i Nizozemske), zatim Island, Lihtenštajn, Crna Gora, Norveška i Turska, a provedeno je s ciljem da odgovori na pitanja što države i visokoškolske institucije čine kako bi olakšale pristup visokom obrazovanju, kako bi se povećao broj studenata koji završavaju studij te koje su mogućnosti zapošljavanja studenata po završetku studija.

Informacije su prikupljene iz tri različita izvora: na temelju nacionalnih jedinica mreže Eurydice, agencija za osiguravanje kvalitete iz 12 država te na temelju posjeta visokoškolskim institucijama u osam zemalja radi boljeg razumijevanja povezanosti između nacionalne politike i institucionalne prakse.

Rezultati istraživanja su pokazali kako mnoge države raspolažu podacima o studentskoj populaciji, ali analiza podataka često nije povezana s konkretnim ciljevima. Moguće je primijetiti zemljopisnu podjelu u pogledu mjera kojima se nastoji proširiti dostupnost visokoškolskog obrazovanja, a te mjere prevladavaju na sjeveru i zapadu Europe. U znatnom broju zemalja ne provodi se sustavni izračun stope završetka i/ili prijevremenog napuštanja školovanja. U većini zemalja obuhvaćenih istraživanjem, ustanove visokoškolskog obrazovanja moraju dostaviti informacije o mogućnostima zapošljavanja (npr. stope zapošljavanja njihovih diplomanata itd.) radi osiguravanja kvalitete. Međutim, podaci o praćenju diplomanata za sada se još uvijek rijetko koriste pri izradi politika visokoškolskog obrazovanja.

Izvješće Modernizacija visokog obrazovanja u Europi: dostupnost, stopa zadržavanja i mogućnosti zapošljavanja dostupno je na poveznici.