Skoči do sadržaja

Petogodišnji ciklus vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta započeo je 2010. godine i njime su obuhvaćena 33 visoka učilišta. Postupak je završen za 23 visoka učilišta, dok je za njih 10 postupak još u tijeku. Do sada je 11 vrednovanih unutarnjih sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta ispunilo kriterije Agencije za znanost i visoko obrazovanje za dodjelu certifikata na razdoblje od pet godina.

Certifikat su dobila sljedeća visoka učilišta: Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, Građevinski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Dubrovniku, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, Veleučilište u Rijeci, Veleučilište VERN’, Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Visoko učilište Algebra – visoka škola za primijenjeno računarstvo. Izdani certifikat potvrđuje da su visoka učilišta ustrojila učinkovit unutarnji sustav osiguravanja kvalitete koji čini potporu upravljanju visokim učilištem i ispunjavanju prihvaćenih strateških ciljeva.

Svrha postupka vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta je ocijeniti stupanj razvijenosti i učinkovitosti unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete visokog učilišta u skladu s nacionalnim i Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area – ESG) te kriterijima AZVO-a.