Skoči do sadržaja

Prema podacima Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), u akademskoj godini 2012./2013. na stručne i sveučilišne studije sestrinstva u Hrvatskoj na svim visokim učilištima na kojima se ti studiji izvode bilo je upisano ukupno 4086 studenata.

Studij sestrinstva izvodi se na sveučilišnoj preddiplomskoj i diplomskoj razini te na razini stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija.

Najviše studijskih programa sestrinstva ustrojeno je u razdoblju od 2005. do 2009. godine. Posljednjih godina dogodile su se promjene vrste studijskih programa što znači da su neki od programa stručnih studija sestrinstva preustrojeni u sveučilišne studijske programe.

Hrvatski je zavod za zapošljavanje (HZZ) u preporukama za obrazovnu upisnu politiku iz 2013. godine ukazao na potrebu povećanja broja upisanih i stipendiranih studenata stručnog studija sestrinstva u polovini od ukupnog broja županija u Hrvatskoj.

Studij sestrinstva izvode sljedeća visoka učilišta:

sestrinstvo