Skoči do sadržaja

Revidirani dokument Standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) dostupan je na mrežnim stranicama.

Revidirani dokument predložila je Grupa E4, koju čine Europska udruga za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA), Europska studentska unija (ESU), Europska udruga sveučilišta (EUA), Europska udruga institucija u visokom obrazovanju (EURASHE), u suradnji s organizacijom Međunarodno obrazovanje, Businesseurope i Europskim registrom agencija za osiguravanje kvalitete (EQAR), a podržala ga je Bologna Follow-Up grupa. Formalna potvrda ove inačice ESG-a očekuje se na konferenciji ministara Europskog prostora visokog obrazovanja koja će se održati u svibnju 2015. godine.