Skoči do sadržaja

Seminar pod nazivom „Building bridges for a more professional higher education“ održan je 16. i 17. listopada 2014. godine u slovenskom Novom Mestu, u organizaciji Europskog udruženja institucija visokog obrazovanja (European Association of Institutions in Higher Education – EURASHE) i Zajednice viših strukovnih škola Republike Slovenije (Skupnost višjih strokovnih šol).

Na seminaru su predstavljeni dosadašnji rezultati HAPHE projekta (Harmonising Approaches to Profesional Higher Education in Europe) pod vodstvom EURASHE-a i 10 partnerskih organizacija aktivnih u području stručnog visokog obrazovanja. Cilj je HAPHE projekta, koji se nalazi u završnoj fazi, ponuditi definiciju i karakteristike stručnog visokog obrazovanja čime će se ono jasnije pozicionirati unutar Europskog prostora visokog obrazovanja.

U sklopu Seminara potpisan je sporazum o suradnji između EURASHE-a i Europske Komisije koja pokreće komparativnu analizu svih stručnih programa koji se nalaze na razini iznad srednjoškolskog obrazovanja na području Europe.

Kao rezultat HAPHE projekta predstavljena je publikacija Profil stručnog visokog obrazovanja u Europi, s ishodima aktivnosti usmjerenih na mapiranje stručnog visokog obrazovanja u Europi.