Skoči do sadržaja

Dostupan je peti bilten projekta ME4CataLOgue (Mechanical Engineering for Catalogue) – Hrvatski katalog znanja, vještina i kompetencija za studije strojarstva temeljen na ishodima učenja (za preddiplomski, diplomski i doktorski studij). Cilj biltena je kontinuirano obavještavati javnost o aktivnostima i postignutim rezultatima u sklopu projekta ME4CataLOgue čiji je nositelj Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu.