Skoči do sadržaja

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) proveo je analizu i prognozu potreba tržišta za pojedinim kvalifikacijama te izradio Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja u 2015. godini.

Preporuke imaju kvalitativni karakter – preporuča se povećanje ili smanjenje broja upisanih te stipendiranih učenika i studenata u pojedinim programima obrazovanja, a izrađene su s ciljem smanjenja strukturne neusklađenosti između ponude rada i potražnje za radom.

Ove su Preporuke rezultat analize relevantnih statističkih podataka i pokazatelja o zapošljavanju nezaposlenih osoba prema programu obrazovanja, podataka iz Ankete poslodavaca, a u obzir su uzete i strategije i planovi gospodarskog razvoja na regionalnoj i lokalnoj razini.