Skoči do sadržaja

Vijesti iz Europskog registra agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (European Quality Assurance Register for Higher Education – EQAR) pročitajte u novom elektroničkom biltenu.