Skoči do sadržaja

Na temelju članaka 38., 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) te članka 26. Statuta Agencije za znanost i visoko obrazovanje i Odluke Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje, donesene na 39. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2014. godine, Upravno vijeće Agencije raspisuje javni natječaj.