Skoči do sadržaja

U sklopu projekta Uklanjanje prepreka za prekograničnu suradnju (Removing obstacles for cross-border cooperation – ROCCO), u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, 14. siječnja 2015. godine održan je Seminar o prekograničnoj suradnji i združenim studijima.

Projekt ROCCO, čiji je nositelj Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS), a partner Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), financira se bespovratnim sredstvima Erasmus+ programa (Erasmus+ Programme – Key Action 3 /KA3/ – Support to the implementation of EHEA reforms).

Ovaj je seminar prva aktivnost u sklopu projekta, čiji je cilj bio otvoriti raspravu o daljnjim koracima u razvoju propisa i ostalih dokumenta u području osiguravanja kvalitete združenih studija i ostalih oblika prekogranične suradnje.

Na seminaru je, uz predstavnike MZOS-a i AZVO-a, Agencije za mobilnost i programe Europske unije, Vijeća veleučilišta i visokih škola, sudjelovala i predstavnica Središnje evaluacijske i akreditacijske agencije iz Hanovera, Dagmar Ridder, koja je predstavila primjer njemačke prekogranične suradnje i združenih studija.