Skoči do sadržaja

Izvješće o provedbi Bolonjskog procesa donosi pregled kvalitativnih i statističkih podataka te dostignuća 47 zemalja Europskog prostora visokog obrazovanja u provedbi ciljeva definiranih Bolonjskom deklaracijom.

Ovo se izvješće, među ostalim bavi i područjem osiguravanja kvalitete, kao važnim segmentom provedbe Bolonjskog procesa. Republika Hrvatska je, u tom kontekstu, prepoznata kao država koja ima u potpunosti funkcionalan sustav osiguravanja kvalitete, u skladu sa Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja.  

Izvješće možete preuzeti ovdje.