Skoči do sadržaja

Ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje, prof. dr. sc. Jasmina Havranek, sudjelovala je na skupu pod nazivom „25 Years of Transformation Process in Central, South-Eastern and Eastern European Countries“, koji se održava od 1. do 3. lipnja 2015. godine na Sveučilištu Hohenheim u Njemačkoj.

Cilj je ovog trodnevnog simpozija potaknuti raspravu o iskustvima, rezultatima i daljnjim smjerovima djelovanja u području istraživanja i nastave među dionicima na području srednje, jugoistočne i istočne Europe. Tom se prigodom govorilo o rezultatima reformi u području visokog obrazovanja posljednjih 25 godina u zemljama ovih regija te o budućim izazovima u području obrazovanja i istraživanja.

Na poziv organizatora, prof. dr. sc. Havranek održala je izlaganje o osiguravanju kvalitete u Republici Hrvatskoj s naglaskom na rezultate reakreditacije kao poticaj promjenama u sustavu visokog obrazovanja i znanosti (Re-Accreditation Results as an Incentive for the Reform of Higher Education and Science in the Republic of Croatia).