Skoči do sadržaja

Pregled aktivnosti Europske mreže za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (European Association for Quality Assurance in Higher Education – ENQA) u 2014. godini možete pročitati u Godišnjem izvješću objavljenom na mrežnim stranicama ENQA-e.

Novosti sa sastanka Upravnog odbora ENQA-e održanog u lipnju u Bruxellesu dostupne su putem elektroničkog biltena.