Skoči do sadržaja

Forum članica Europske udruge za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (European Association for Quality Assurance in Higher Education – ENQA) održan je u španjolskoj Cordobi 16. i 17. travnja ove godine. Agencija za znanost i visoko obrazovanje, kao članica ENQA-e, također je sudjelovala na ovom skupu.

Glavne teme skupa bile su internacionalizacija rada agencija te priprema za predstojeći novi ciklus međunarodnog vrednovanja agencija za osiguravanje kvalitete u skladu s revidiranim Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area – ESG). Taj bi postupak u 2016. godini trebala ponovno proći i Agencija za znanost i visoko obrazovanje.

Na Forumu je usvojen i Strateški plan ENQA-e za razdoblje od 2016. do 2020. godine, a čiji je preliminarni prijedlog bio jedna od tema o kojoj se raspravljalo na Generalnoj skupštini ENQA-e održanoj u Zagrebu 2014. godine.