Skoči do sadržaja

Na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije (FGAG) Sveučilišta u Splitu, 8. srpnja je održana prva UniSTem pico konferencija. Cilj joj je bilo međusobno upoznavanje znanstvenika i istraživača Sveučilišta u Splitu te poticanje suradnje u istraživanjima interdisciplinarnog karaktera unutar STEM područja (science, technology, engineering and mathematics).

Na konferenciji su, osim FGAG-a, sudjelovale još neke sastavnice splitskog Sveučilišta: Fakultet građevinarstva, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Kemijsko-tehnološki fakultet, Medicinski fakultet, Pomorski fakultet, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilišni odjel za studije mora i Sveučilišni odjel za stručne studije. Tom su prilikom ova visoka učilišta predstavila svoja istraživanja s naglaskom na interdisciplinarni potencijal istraživanja i moguću suradnju s privatnim sektorom.