Skoči do sadržaja

Sukladno Planu reakreditacije visokih učilišta u akademskoj godini 2014./2015., reakreditacija visokih učilišta u Hrvatskoj provodit će se tijekom studenog 2015. godine.

U razdoblju od 2. do 3. studenog, postupak reakreditacije proći će Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu, 9. i 10. studenog DIU Libertas Međunarodno sveučilište u Zagrebu, a 17. i 18. studenog Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld u Zagrebu. U razdoblju od 23. do 27. studenog vrednovan će biti Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu, TV-Akademija Visoka škola multimedijskih i komunikacijskih tehnologija u Splitu, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu i Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.