Skoči do sadržaja

Jednodnevni sastanak regionalnih tijela, odnosno agencija za vanjsko osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju održan je u petak, 13. studenoga 2015. u Agenciji za znanost i visoko obrazovanje.

Ovaj je sastanak održan kako bi se razmijenila iskustva institucija iz regije u provođenju postupaka vanjskog osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju, kako bi se podijelile informacije o aktivnostima i planovima agencija te produbila suradnja na regionalnoj razini u ovom području. Otvorena su određena pitanja, a posebno priznavanje akreditacijskih odluka, odnosno visokoškolskih kvalifikacija.

Na sastanku su, uz ravnateljicu prof. dr. sc. Jasminu Havranek i predstavnike Agencije za znanost i visoko obrazovanje, sudjelovali i rektor Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Damir Boras i prorektorica za studente, studije i upravljanje kvalitetom, prof. dr. sc. Ivana Čuković-Bagić. Sudjelovali su i predstavnici pet regionalnih agencija: prof. Dhurata Bozo i gđa. Majlinda Demirneli iz Agencije za akreditaciju u visokom obrazovanju (Albanija), dr. Husein Nanić, g. Velimir Jukić i gđa. Marina Cicović iz Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (Bosna i Hercegovina). Nacionalnu agenciju Republike Slovenije za kvalitetu u visokom obrazovanju predstavljao je dr. Matjaž Štuhec, a Komisiju za akreditaciju i proveru kvaliteta (Srbija) predstavljali su prof. Ćemal Dolićanin, prof. dr. Biljana Predić, gđa. Sofija Pekić Quarrie, gđa. Andrijana Tot i dr. Mirko Savić. Iz Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske sudjelovali su dr. Miroslav Bobrek i gđa. Duška Radmanović.

Svaka je institucija predstavila svoj rad i planove, nakon čega se na okruglom stolu razgovaralo o izazovima u osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju u zemljama regije i u Europi.

QAM4
QAM7
QAM9