Skoči do sadržaja

U organizaciji Europske udruge za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju – ENQA, Europskog udruženja sveučilišta – EUA, EURASHE-a i Europske studentske unije – ESU, od 19. do 21. studenoga 2015. godine u Londonu održan je Forum o osiguravanju kvalitete (Quality Assurance Forum). Ovaj se Forum održava već deseti put, a tom je prigodom obilježena i deseta godišnjica donošenja ESG-a i peta godišnjica formalne uspostave Europskog prostora visokog obrazovanja (EHEA). Domaćini Foruma bili su britanska agencija za osiguravanje kvalitete (QAA) i University College London Institute of Education, a sudjelovale su i predstavnice Agencije za znanosti i visoko obrazovanje.

Forum okuplja dionike procesa visokog obrazovanja koji se bave osiguravanjem kvalitete, od sudionika  koji se bave kvalitetom obrazovanja na visokim učilištima, preko agencija i tijela državnih uprava, do predstavnika studenata. Konferencija je bila organizirana kroz plenarna predavanja, paralelna plenarna predavanja, radionice i izlaganja po pojedinim temama. Ove godine sudjelovalo je oko 650 sudionika iz svih članica Europske unije i šire.

Najznačajnija tema o kojoj se razgovaralo tijekom oba dana konferencije je revidirana verzija ESG-a usvojena na ministarskoj konferenciji u Erevanu. Riječ je o uglavnom prvom dijelu ESG-a koji se odnosi na interno osiguravanje kvalitete, a posebice na izmjenu standarda vezanih za poučavanje koje je usmjereno na studente (Student Centered Learning), sustavno prikupljanje informacija i upravljanje informacijama. Također, značajna je i tema koja se odnosi na osiguravanje kvalitete prekograničnog visokog obrazovanja, osobito združenih međunarodnih studijskih programa. U svjetlu toga razgovaralo se o dokumentu „European Approach for QA of joint programs“ usvojenom na ministarskoj konferenciji.

Forum je bio prilika da se raspravi o tome koja su dosadašnja postignuća u ostvarenju bolonjskih ciljeva, što bi trebali biti prioriteti za buduće razdoblje te koja je općenito budućnost osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju. Značajne publikacije o kojima se raspravljalo na konferenciji su publikacija EUA-e „Trends 2015“ i publikacija koju je objavio ESU „Bologna with Student Eyes“.

Prezentacije s Foruma možete preuzeti na poveznici.