Skoči do sadržaja

Novi Europski standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete savjetuju visokim učilištima da studijske programe razvijaju  u suradnji sa studentima  (standard 1.2). ‘Suradnja’ implicira još aktivniju ulogu studenata od pružanja povratnih informacija i sudjelovanja u tijelima koja odobravaju programe. Je li moguće tu suradnju dovesti do razine na kojoj bi studenti doista bili ravnopravni partneri u izradi kurikula pita se i prilog o visokom obrazovanju britanskog Timesa, a za savjete kako to ostvariti u praksi preporučamo i priručnik Europskog studentskog zbora.