Skoči do sadržaja

U studenom 2015. godine svečano su uručeni certifikati Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) za sustav osiguravanja kvalitete dvama visokim učilištima obuhvaćenim Planom vanjske prosudbe za 2014. godinu – Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu (FSB) i Tehničkom veleučilištu u Zagrebu (TVZ). Završetkom postupka vanjske prosudbe, sustavi osiguravanja kvalitete obaju visokih učilišta ocijenjeni su kao razvijeni, čime su ispunjeni uvjeti za izdavanje certifikata na pet godina. Tehničkom su veleučilištu u Zagrebu predstavnici AZVO-a certifikat uručili na svečanoj sjednici TVZ-a 25. studenoga 2015., a Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu na svečanoj sjednici Fakultetskog vijeća 27. studenoga 2015. godine.