Skoči do sadržaja

Konferencija Hrvatski kvalifikacijski okvir: znanje i kreativnost, u organizaciji Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala, održana je 22. i 23. listopada 2015. u Zagrebu. Cilj je konferencije bio popularizirati primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO) izlaganjima, raspravama na okruglim stolovima, predstavljanjem istraživačkih radova, projekata i plakata.

Na konferenciji je predstavljen model predviđanja potrebnih vještina na tržištu rada, a raspravljalo se i o temama povezanim s javnim politikama u području obrazovanja i zapošljavanja. Model je predstavio gospodin Vladimir Kvetan, stručnjak iz Europskoga centra za razvoj strukovnog obrazovanja (CEDEFOP).

Kako Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala daje preporuke za nacionalne politike koje temelji na istraživanjima i pouzdanom donošenju odluka, ova je konferencija ujedno pružila priliku mladim istraživačima da predstave svoje radove i potaknu raspravu o temama kojima se bave, a plakati koje su izradili i izložili dali su vizualni prikaz istraživačkih tema.