Skoči do sadržaja

U sklopu projekta „Unapređivanje postupka vrednovanja programa na Sveučilištu u Rijeci: pilot-projekt“, 25. rujna 2015. godine na riječkom Sveučilištu je održana konferencija pod nazivom „Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (HKO): spona visokog obrazovanja i tržišta rada“.
Riječ je o pilot-projektu izrade standarda cjelovitih i djelomičnih kvalifikacija koji se provodi tijekom 2015. i 2016. godine, a nositelj mu je Sveučilište u Rijeci.
Raspravljalo se o HKO-u, izradi standarda zanimanja i standarda kvalifikacija te o važnosti kreiranja studijskih programa sukladno s HKO-om iz perspektive poslodavaca. Na konferenciji je sudjelovala i predstavnica AZVO-a koja je govorila o utjecaju Registra HKO-a na vrednovanje u sustavu visokog obrazovanja.