Skoči do sadržaja

U skladu s Planom reakreditacije visokih učilišta u akademskoj godini 2014./2015., tijekom jeseni 2015. godine postupak reakreditacije prošlo je sedam visokih učilišta.
Od 2. do 3. studenoga, postupak reakreditacije prošla je Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu, 9. i 10. studenog DIU Libertas Međunarodno sveučilište u Zagrebu, a 17. i 18. studenoga Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld u Zagrebu. Od 23. do 27. studenog vrednovan je Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu, TV-Akademija – Visoka škola multimedijskih i komunikacijskih tehnologija u Splitu, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu i Pravni fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.