Skoči do sadržaja

Nastojeći profilirati vrhunske istraživačke skupine i poticati izvrsna istraživanja s potencijalom za inovacije i tehnološki transfer, u Hrvatskoj je 2015. godine proveden drugi krug vrednovanja znanstvene kvalitete u svrhu osnivanja znanstvenih centara izvrsnosti (ZCI) i proglašeno je šest novih znanstvenih centara izvrsnosti:

1. ZCI za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja

2. ZCI za Bioprospecting mora – BioProCro

3. ZCI za kvantne i kompleksne sustave te reprezentaciju Liejevih algebri

• Istraživačka jedinica: Istraživanje kvantnih i kompleksnih sustava – QuantiX
• Istraživačka jedinica: Istraživanje teorije brojeva i pridružene strukture

4. ZCI za personaliziranu brigu o zdravlju

• Istraživačka jedinica: Istraživanje u glikoznanosti
• Istraživačka jedinica: Istraživanje, proizvodnja i medicinsko ispitivanje funkcionalne hrane

5. ZCI za temeljnu, kliničku i translacijsku neuroznanost

6. ZCI za znanost o podatcima i kooperativne sustave

• Istraživačka jedinica: Istraživanje u znanosti o podatcima
• Istraživačka jedinica: Istraživanje naprednih kooperativnih sustava (ACROSS).

Hrvatska sada ima ukupno 13 istraživačkih grupa u svim područjima znanosti s ukupno oko 300 istraživača iz različitih institucija čiji je cilj provođenje vrhunskih istraživanja globalne kvalitete. Osim sredstava osiguranih u državnom proračunu, tim je postupkom centrima omogućeno korištenje puno značajnijih iznosa sredstava fondova Europske unije za istraživanje i razvoj.