Skoči do sadržaja

Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio je Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja kojima se preporuča povećanje ili smanjenje broja upisanih i stipendiranih učenika i studenata u pojedinim programima obrazovanja.

Ove su Preporuke izrađene na razini regionalnih i lokalnih tržišta rada s ciljem smanjenja strukturne neusklađenosti između ponude rada i potražnje za radom. Nastale su temeljem analize relevantnih statističkih podataka i pokazatelja o zapošljavanju nezaposlenih osoba prema programu obrazovanja, podataka iz ankete poslodavaca, uz uvažavanje strategija i planova gospodarskog razvoja na regionalnoj i lokalnoj razini.