Skoči do sadržaja

Ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje, prof. dr. sc. Jasmina Havranek, sudjelovala je od 25. do 27. siječnja u Washingtonu na godišnjoj konferenciji Vijeća za akreditaciju u visokom obrazovanju (Council for Higher Education Accreditation, CHEA), organizacije koja okuplja akreditacijska tijela u SAD-u.

Ovogodišnja konferencija održana je pod nazivom The Future Is Now: Where Is Accreditation i razmatrala je aktualne teme vezane uz problematiku akreditacija u svijetu, trendove, primjere dobre prakse i buduća očekivanja. Uz godišnju konferenciju CHEA-e održan je i godišnji sastanak CIQG-a (CHEA International Quality Group) pod nazivom Quality Assurance and Accreditation: Multiple Demands; Multiple Challenges u okviru kojega je ravnateljica održala pozvano plenarno izlaganje o ulozi osiguravanja kvalitete u prevenciji akademske korupcije – Quality assurance and Academic corruption.