Skoči do sadržaja

Stupanj obrazovanja roditelja jedan od važnih čimbenika koji utječe na odluku o nastavku školovanja na visokoškolskoj razini, pokazali su nalazi nacionalnog izvješća EUROSTUDENT za Hrvatsku. Rezultati ovog istraživanja provedenog 2014. godine bit će predstavljeni 14. travnja 2016. godine u 10 sati u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta.

EUROSTUDENT je međunarodno istraživanje o kvaliteti studentskog života koje se provodi svake dvije do četiri godine i cilj mu je prikupiti podatke o socijalnoj dimenziji visokog obrazovanja u državama članicama Bolonjskog procesa. Nositelj nacionalnog istraživanja za Hrvatsku je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, a izvješće je izradio Institut za razvoj obrazovanja.

Rezultati su pokazali da su izgledi za pristup visokom obrazovanju povoljniji za osobe koje dolaze iz obrazovanijih obitelji. Ukupno 46% hrvatskih studenata dolazi iz obitelji gdje je barem jedan roditelj visokoobrazovan, 51% iz obitelji gdje barem jedan roditelj ima završenu srednju školu, a tek 3% iz obitelji gdje je najveći završeni stupanj obrazovanja roditelja osnovna škola. Ovi postoci ne odgovaraju distribuciji u populaciji: kada pogledamo populaciju muškaraca i žena u dobi između 40 i 60 godina, dobnu skupinu kojoj pripada većina roditelja anketiranih studenata, među roditeljima studentske populacije ima značajno manje očeva i majki s nižim obrazovanjem nego što je to slučaj u referentnoj populaciji.

Hrvatska se prvi put uključila 2010. godine u istraživanje EUROSTUDENT u njegovu četvrtom ciklusu te je zatim sudjelovala i u petom ciklusu istraživanja (EUROSTUDENT V) koje je provedeno 2014. godine u Hrvatskoj, a čiji je rezultat ovo nacionalno izvješće.

eurostudent