Skoči do sadržaja

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), objavila je u petak, 15. travnja 2016. godine, Godišnje izvješće za 2015. godinu i Plan aktivnosti za 2016. godinu u kojem donosi pregled provedenih aktivnosti u protekloj godini te plan rada.

Godišnje izvješće objavljuje se radi informiranja javnosti o radu AZVO-a te predstavljanja budućih aktivnosti. Izvješće se dostavlja na oko 800 adresa u Hrvatskoj i inozemstvu – Vladi Republike Hrvatske, Hrvatskom saboru, svim relevantnim dionicima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u Hrvatskoj, svim tijelima kojih je AZVO član, predstavnicima medija te na značajan broj adresa u inozemstvu.

Pregled 2015. godine

 • Postupak reakreditacije proveden je na 40 visokih učilišta.
 • U reakreditaciji visokih učilišta sudjelovalo je ukupno 157 članova stručnih povjerenstava.
 • Provedena je reakreditacija 48 znanstvenih organizacija izvan sustava visokog obrazovanja i javnih znanstvenih instituta.
 • Provedena su 22 postupka inicijalne akreditacije za izvođenje novih studijskih programa. Na temelju provedenih postupaka, ministru je preporučeno izdavanje dopusnice za 14 studijskih programa. Jedan zahtjev za novim studijskim programima dobio je negativnu preporuku Akreditacijskog savjeta, a ostali su zahtjevi u postupku rješavanja.
 • Proveden je postupak inicijalne akreditacije za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja za jedno visoko učilište koje je dobilo pozitivnu preporuku.
 • Provedena su četiri postupka inicijalne akreditacije za obavljanje znanstvene djelatnosti.
 • Donesena su 42 pozitivna mišljenja o opravdanosti javnog financiranja.
 • Proveden je postupak vrednovanja znanstvene kvalitete u svrhu osnivanja znanstvenih centara izvrsnosti i proglašeno je šest novih centara.
 • Sustavima osiguravanja kvalitete ustrojenima na visokim učilištima dodijeljena su tri AZVO certifikata na pet godina (Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Tehničko veleučilište u Zagrebu).
 • Održano je devet sjednica Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj.
 • Održano je deset sjednica područnih znanstvenih vijeća.
 • Održano je 96 sjednica matičnih odbora. Doneseno je 980 odluka o izboru u znanstveno zvanje ili umjetničko-nastavno zvanje. Donesene su 74 negativne odluke o izboru u znanstveno zvanje.
 • Održano je sedam sjednica Vijeća veleučilišta i visokih škola.
 • Održano je 26 sjednica matičnih povjerenstva; doneseno je ukupno 288 pozitivnih mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupcima izbora u nastavna zvanja.
 • Održano je devet sjednica Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju.
 • U ljetnome upisnom roku prošle godine za ukupno 37 528 slobodnih mjesta prijavilo se 42 739 kandidata, a njih 30 331 ostvarilo je pravo upisa. U jesenskom roku zabilježeno je 8239 slobodnih mjesta, a od 8784 prijavljena kandidata, pravo upisa ostvarilo je njih 3929.
 • Nacionalni ENIC/NARIC ured u potpunosti je priznao 1700 inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u svrhu pristupa tržištu rada.
 • AZVO je sudjelovao i sudjeluje u deset međunarodnih projekata.
god2016